Shopping Cart - €0.00

You have no items in your shopping cart.

Privacy Policy

Download Privacy Shoe{diction

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van de toepasselijk wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder informeren wij u welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, in welke mate en voor welke doeleinden. U kunt deze informatie te allen tijde opvragen op onze website.

Deze privacyverklaring heeft slechts betrekking op onze diensten en op deze website en uitdrukkelijk niet op websites van derden waarvan links zijn geplaatst op onze website.

 

Overdracht/registratie van gegevens voor systeeminterne en statistische doeleinden

Bij de toegang tot onze website verzendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver. Hierbij gaat het onder andere om de datum en het tijdstip van de toegang, de URL van de doorlinkende website, het opgevraagde bestand, de hoeveelheid verzonden gegevens, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem alsmede uw IP-adres. Het is bij een bezoek aan onze website voor ons niet mogelijk deze gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden geanalyseerd en vervolgens verwijderd.

Indien u contact met ons opneemt en/of bestellingen plaatst via onze website, zullen aanvullende gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt die identificatie wel mogelijk maken.

 

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verzamelen wij bij een bezoek aan de website en bij het invullen of wijzigen van door u verstrekte informatie via onze website www.shoediction.nl. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor genoemde doeleinden.

Alleen op last van de bevoegde instanties en/of op grond van een daartoe strekkende gerechtelijk bevel kunnen wij in voorkomende gevallen worden verplicht om inlichtingen over deze persoonsgegevens te verstrekken.

 

Gebruiksgegevens

Wij verzamelen uw gegevens ten behoeve van het leveren en uitvoeren van onze diensten, om ons internetaanbod mogelijk te maken, om u te kunnen informeren over onze (nieuwe) producten en diensten en om onze serviceverlening te kunnen aanpassen aan de wensen van de bezoekers aan onze website. Hiertoe behoren in het bijzonder kenmerken aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd en gegevens over het begin en einde alsmede over de omvang van het gebruik van ons aanbod.

Voor reclame‑ en marketingdoeleinden en voor een op de gebruiker afgestemde vormgeving van ons internetaanbod kunnen wij bij het gebruik van pseudoniemgebruikersprofielen aanmaken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens. De gebruikersprofielen mogen wij niet combineren met gegevens over de gebruiker van het pseudoniem.

 

Cookies

Om de functionaliteit van ons internetaanbod uit te breiden en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Met behulp van deze cookies kunnen bij het opvragen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen.

U heeft de mogelijkheid het opslaan van cookies op uw computer te deactiveren of om cookies te verwijderen via de desbetreffende instellingen van uw browser. Hierdoor kan de functionaliteit van onze website echter wel worden beperkt.

 

Informatie‑/herroepingsrecht

Als gebruiker van ons internetaanbod heeft u het recht inlichtingen over de met betrekking tot uw persoon of uw pseudoniem opgeslagen gegevens bij ons op te vragen. Op uw verzoek kunnen de inlichtingen tevens elektronisch worden verstrekt. Voorts zullen wij deze gegevens op uw verzoek verwijderen voor zover dat wettelijk is toegestaan. 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring in geval van toekomstige wijzigingen in de geldende wetgeving te wijzigen en om die reden adviseren wij u om regelmatig te controleren of sprake is van een gewijzigde privacyverklaring.

 

Privacyverklaring

December 2012