Shopping Cart - €0.00

You have no items in your shopping cart.

Disclaimer Shoe{diction

Download Disclaimer

Shoe{diction nodigt u uit kennis te nemen van de inhoud van deze website en gebruik te maken van de mogelijkheid om onze producten te kopen, met in achtneming van de daarvoor geldende voorwaarden en beperkingen.

De informatie op onze website wordt met zorgvuldigheid samengesteld en is van algemene en informatieve aard. Shoe{diction spant zich in om de inhoud van www.shoediction.nl zo vaak als mogelijk te actualiseren, aan te vullen en/of aan te passen. Shoe{diction garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is.

 

Alle prijzen op www.shoediction.nl zijn altijd onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. Informatie op onze website bindt Shoe{diction niet tenzij anders en uitdrukkelijk is vermeld. Shoe{diction is ook niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit verschrijvingen, onvolledigheid en/of onjuistheid van informatie.

Verwijzingen naar websites en/of informatie op website van derden worden enkel ter informatie vermeld. Shoe{diction heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en informatie en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Shoe{diction staat dan ook niet in voor de volledigheid en/of juistheid van informatie uit andere websites en bronnen.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten bij Shoe{diction of zijn aan Shoe{diction in licentie gegeven, tenzij anders is vermeld. Shoe{diction behoudt zich deze intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor.

Het is niet toegestaan om gegevens afkomstig van deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, dan na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming behoudens van Shoe{diction voor zover dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wet.

Shoe{diction behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen. Deze disclaimer kan om die reden van tijd tot tijd wijzigen.

 

Shoe{diction

Januari 2013